ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletเช่าชุดมาสคอต รายวัน
bulletมาสคอต ส่งออก
bulletมาสคอต ทหาร ตำรวจ
bulletมาสคอต เซฟตี้ กู้ภัย
bulletมาสคอต หมอ และ พยาบาล
bulletมาสคอต คน
bulletมาสคอต ผลิตภัณฑ์
bulletมาสคอต สัตว์
bulletมาสคอต หุ่นยนต์
bulletมาสคอต ทีมฟุตบอล
bulletมาสคอต นักเรียน นักศึกษา
bulletหุ่นไฟเบอร์กลาส
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 1
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 2
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 3
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 4
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 5
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 6
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 7
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 8
bulletสัมภาษณ์ รายการทีวีต่าง ๆ
bulletคลิป มาสคอต
bulletวิธีใส่ชุด มาสคอต
dot
รับทำมาสคอต ชุดมาสคอตเช่า สื่อต่าง ๆ
dot
เกียรติบัตร ร้านค้าออนไลน์ดีเด่น
   แนะนำชุดมาสคอต ใหม่ ๆ  ผลงานการผลิตล่าสุด อัพเดทใหม่ทุกวัน พร้อมประวัติความเป็นมาของตัวมาสคอต

สนใจผลิตตัวมาสคอต ติดต่อได้ที่

     ภาพผลงานทั้งหมด เป็นผลงานการสั่งทำมาสคอตหน่วยงานราชการ บริษัทห้างร้าน เอกชนมากมาย ที่ให้ความไว้วางใจในการทำชุดมาสคอต 

     สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติม

☎️ 092 449 7914
061 539 1441
 
🇩🇰For English, German and Scandinavian languages
🙏 Please contact 📞093 594 9165

 ผลงานสั่งทำมาสคอต  ไม่มีให้เช่า หากต้องการเช่า คลิ๊ก ชุดมาสคอตเช่า

 


มาสคอต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วันที่ 07/04/2014  10:39:02 AM ,ผู้เข้าชม : 3127

มาสคอต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มาสคอต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วันที่ 07/04/2014  10:23:55 AM ,ผู้เข้าชม : 4465

มาสคอตนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ย้อนหลังไปประมาณเกือบ 200 ปี ก่อนนั้นเมื่อแรกสร้างพระบรมมหาราชวัง ในสมัยรัชกาลที่ 1 บริเวณวังข้างด้านใต้หมด เพียงป้อมอนันตคิรีถนนมหาชัย กำแพงพระราชวังหักตรงไปทางตะวันตกจนถึงป้อมสัตบรรพต ในระหว่าง กำแพงพระบรมมหาราชวังกับวัดพระเชตุพน มีบ้านเสนาบดีและวังเจ้าคั่นอยู่หลายบริเวณ 
     ครั้นเมื่อถึงรัชกาลที่ 2 จึงมีการขยายเขตพระราชวังออกไป ในพระราชวังด้านใต้มีที่ว่าง โปรดฯให้ทำสวนปลูกต้นกุหลาบสำหรับเก็บดอกใช้ในราชการ จึงเกิดมีสวนกุหลาบขึ้นในพระราชวังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 เป็นต้นมาและในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดฯให้แบ่งสวนกุหลาบส่วนหนึ่งสร้างคลังศุภรัตน ทำเป็นตึกรูปเก๋งจีน แต่พื้นที่นอกจากสร้างคลังศุภรัตนยังคงเป็นสวนกุหลาบต่อมาอย่างเดิม

มาสคอต หนอน
วันที่ 06/04/2014  16:18:10 PM ,ผู้เข้าชม : 3659

มาสคอตหนอนหนังสือ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มาสคอต ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
วันที่ 06/04/2014  16:13:52 PM ,ผู้เข้าชม : 3250

มาสคอตเต่า ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

๑. แต่เดิม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้สัมปทานเอกชนดำเนินการเก็บไข่เต่าทะเล ตาม ชายหาดและเกาะต่าง ๆ
๒. พ.ศ.๒๔๙๓ กองทัพเรือ ได้ออกประกาศตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยทางราชการ และให้สงวนบริเวณสถานีทหารเรือสัตหีบบางส่วน ไว้เป็นเขตปลอดภัยยังนั้นกรมประมงได้มอบการเก็บไข่ เต่าทะเล ในบริเวณเขตปลอดภัย ให้กองทัพเรือเป็นผู้ดำเนินการ กองทัพเรือ จึงได้ดำเนินการอนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเล ดังนี้ 
      ๒.๑ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ กองทัพเรือ มอบหมายให้ กรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยแรกที่ดำเนินการ 
      ๒.๒ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๐๑ กรมอุทกศาสตร์ จึงได้โอนให้ สถานีทหารเรือสัตหีบ เป็นผู้ดำเนินการ แต่เนื่องจากผู้บัญชาการสถานีทหารเรือสัตหีบ ในขณะนั้น ได้แก่ พล.ร.ต.อนันต์ เนตรโรจน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองการฝึก กองเรือยุทธการ อีกตำแหน่งหนึ่ง จึงได้ลงคำสั่งให้ กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นผู้ดำเนินการ 
      ๒.๓ พ.ศ. ๒๕๒๒ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้กรมประมงจัดตั้ง “โครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่า ทะเล“ ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สถาีนี ีอนุรักษ์เต่าทะเลของกรมประมงแห่งนี้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ นาย มาร่วมดำเนินการเพาะฟักและเพาะเลี้ยงพันธุ์เต่าทะเล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือ และกองทัพเรือได้ให้การสนับสนุน โครงการ สมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ด้วยการส่งลูกเต่าทะเลปีละ ๔,๐๐๐ ตัว (ลูกเต่าตนุ ๓,๐๐๐ ตัว และลูกเต่ากระ ๑,๐๐๐ ตัว ) ไปให้สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกรมประมง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ กองทัพเรือได้ส่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเล จำนวน ๙ ตัว ให้สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน ไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ด้วย 
      ๒.๔ พ.ศ.๒๕๓๒ กองทัพเรือได้อนุมัติให้ ฐานทัพเรือสัตหีบโดย กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รับผิดชอบการดูแลเกาะครามแทน กองการฝึกกองเรือยุทธการ 
      ๒.๕ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ กองทัพเรือได้มุ่งเน้นและขยายผลการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนา สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งกองทัพเรือขึ้น มี รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานกรรมการโดย ตำแหน่ง มอบหมายให้มีหน้าที่สำคัญคือ กำหนดเป้าหมาย นโยบาย รวมทั้งอำนวยการประสานงานและกำกับดูแลการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในทะเล และชายฝั่ง ทั้งด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามันให้้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำสั่งนโยบายในการอนุรักษ์์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของกองทัพเรือ ได้กำหนดให้ งานอนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเลอยู่ในความรับผิดชอบของ คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล โดยมี หน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยปฏิบัติ 
      ๒.๖ เมื่อ ๑๗ ต.ค.๔๔ กองทัพเรือ ได้ยกเลิกคณะกรรมการอนุรักษ์ต่างๆ และได้จัดงานการอนุรักษ์ทั้งหมดที่กองทัพเรือเกี่ยวข้องเข้าไว้เป็นสายงานปกติของกองทัพเรือ โดยมีกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นฝ่ายอำนวยการ สำหรับงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยตรงนั้น มีหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยดำเนินการ ทั้งนี้เป็นไปตามการปฏิบัติของ ทร. ตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง ทะเล ภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๔๔ ในเรื่องนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ที่ กำหนดให้ กองทัพเรือเป็นหน่วยปฏิบัติหน่วยหนึ่งของรัฐ 
      ๒.๗ พ.ศ.๒๕๓๗ กองทัพเรือ ได้ยกเลิกการจำหน่ายไข่เต่าทะเล ซึ่งเคยจำหน่ายบางส่วนที่ี่เหลือจากการนำมาเพาะฟักดำเนินการเพาะฟักทั้งหมด 
      ๒.๘ พ.ศ.๒๕๓๘ กองทัพเรือได้ขยายการอนุรักษ์เต่าทะเล ไปยังด้านฝั่งทะเลอันดามัน โดยให้อยู่ในความรับ ผิดชอบของ กองเรือภาคที่ ๓ กองเรือยุทธการ มีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอยู่ที่ ชายหาดสนงาม แหลมปอ ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

มาสคอต แพะ นมแพะดีจี
วันที่ 03/04/2014  19:35:41 PM ,ผู้เข้าชม : 3464

มาสคอตแพะ นมแพะดีจี

นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกรัก เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน มีโปรตีนและไขมันขนาดเล็ก ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากนมวัว  ทำให้ลูกรักย่อยและดูดซึมได้เร็วกว่า ลดอาการท้องอืดท้องผูกได้ดีกว่า อีกทั้งยังไม่กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้อีกด้วย  ดังนั้นหากคุณแม่มีความจำเป็นต้องเลือกนมผสมจึงควรเลือกนมที่มีคุณค่าและโภชนาการจากธรรมชาติที่ครบถ้วน มีโปรตีน และไขมันขนาดเล็กใกล้เคียงกับนมแม่เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตแข็งแรงอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมเปล่งประกายความเป็นตัวเองจากภายใน

 

มาสคอตช้าง เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ
วันที่ 02/04/2014  11:56:15 AM ,ผู้เข้าชม : 3079

มาสคอตช้าง เทศกาลท่องเที่ยแม่เมาะ

งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะหรือ Maemoh Festival เป็นงานที่ กฟผ. แม่เมาะจัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวเป็นประจำทุกปี ท่านสามารถสัมผัสบรรยากาศดีๆ อากาศที่บริสุทธิ์และทัศนียภาพที่ส่วนงามของ กฟผ. แม่เมาะ พร้อมไปกับการทำความรู้จักเรื่องของถ่านหิน และการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิก พบกับกิจกรรมหลากหลายภายในงาน อาทิ นั่งรถรางชมทุ่งดอกบัวตองที่กำลังบานสะพรั่ง ผจญภัยเหมืองแม่เมาะ ชมสินค้าพื้นเมือง การทำเครื่องปั้นเซรามิค ยามค่ำคืนใต้แสงดาว เหล่าบรรดาศิลปินนักร้องชื่อดังจะมาขับกล่อมเสียงเพลงและการแสดงเคล้าลมหนาว
...สัมผัสเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติ สัมผัสกลิ่นอายวิถีชีวิตชาวเหนือ ที่งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ จ.ลำปาง.

 

มาสคอต สุขใจ ททท หาดใหญ่
วันที่ 01/04/2014  18:29:37 PM ,ผู้เข้าชม : 3989

มาสคอต น้องสุขใจ ททท. หาดใหญ่

มาสคอต โรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์
วันที่ 01/04/2014  18:03:03 PM ,ผู้เข้าชม : 3175

มาสคอตมังกร โรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์

มาสคอต software expo asia
วันที่ 31/03/2014  12:16:54 PM ,ผู้เข้าชม : 3041

มาสคอต Software Exop Asia 2013

ครั้งแรกของไทย กับการจัดงานนิทรรศการและสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ระดับเอเชียแปซิฟิก จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หุ่นไฟเบอร์กล๊าส เฉาก๊วยชากังราว
วันที่ 27/03/2014  13:46:57 PM ,ผู้เข้าชม : 3598

หุ่นไฟเบอร์กล๊าส เฉาก๊วย ชากังราว

มาสคอต โตโยต้า งานลดเมืองร้อนด้วยมือเรา
วันที่ 20/03/2014  14:26:28 PM ,ผู้เข้าชม : 3394

มาสคอต โตโยต้า งานวันลดเมืองด้วยมือเรา

เกิดจากความร่วมมือกันของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันสิ่งแวดล้อม มาร่วมมือกันคืนความห่วงใยให้โลกใบนี้กับหลากหลายวิธีลดโลกร้อน

 
มาสคอต เอ็มเอสไอจี ประกันภัย
วันที่ 11/03/2014  14:29:22 PM ,ผู้เข้าชม : 2984

 มาสคอต เอ็มเอสไอจี ประกันภัย

เอ็ม เอส ไอ จี มีรากฐานที่มั่นคงและยาวนานมาจาก บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองมาจากการจัดลำดับสถานะการเงินที่มั่นคงจากบริษัทผู้จัดลำดับชั้นนำ อาทิเช่น Standard & Poor’s และ Moody’s Investors Service ปัจจุบัน เอ็ม เอส ไอ จี เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทประกันภัยต่างชาติที่ให้บริการประกันวินาศภัยทั่วทุกประเทศในเอเชีย ซึ่งประสบความสำเร็จและยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน ทำให้ เอ็ม เอส ไอ จี ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มสมาชิก เอ็มเอส แอนด์ เอดี อินชัวรันซ์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยช่องทางการให้บริการธุรกิจประกันภัยที่หลากหลายตลอดจน เอ็ม เอส ไอ จี เป็นพันธมิตรคู่ค้าที่เป็นกลางและมีเครือข่ายที่กว้างขวาง บริษัทสามารถนำเสนอการให้บริการตั้งแต่ประกันภัยส่วนบุคคลจนถึงประกันภัยสำหรับธุรกิจ และจะดูแลให้บริการกับลูกค้าให้ผ่านช่วงเวลาที่ดีและท้าทายไปด้วยกัน

 

มาสคอต ดอกไม้ เพลาเพลิน
วันที่ 08/03/2014  11:01:09 AM ,ผู้เข้าชม : 3727

มาสคอต ดอกไม้ เพลาเพลิน

 เนื่องจากกลุ่มบริษัทในเครือ THE BRIGHT GROUP ซึ่งดำเนินงานด้านการศึกษาเป็นหลักมาโดยตลอดเป็นเวลากว่า 16 ปี และเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ได้ขยายโครงการ “ SCHOOL PROJECT ” ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรูปแบบทั้งด้าน ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และโครงการการเรียนการสอนในรูปแบบสอนแบบสองภาษา ( ENGLISH PROGRAME ) ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
        จากการทำงานตลอดระยะเวลา 16 ปี ได้พบว่า แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบ FIELD TRIP, CAMP หรือการทัศนศึกษาทุกรูปแบบ ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาเด็กแบบยั่งยืน เพราะประสบการณ์ที่เด็กได้รับโดยตรงจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กต้องการที่จะรู้และสืบค้น โดยตัวของเด็กเอง และเสริมสร้างจินตนาการให้เด็ก และสามารถสร้างเด็กให้เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสามารถเป็นผู้นำ และกล้าคิด กล้าตัดสินใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
         บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท & แอดเวนเจอร์ แคมป์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงมีจุดมุ่งหมายหลัก "ในการพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน"  ที่จะเสริมสร้างและเติมเต็มความรู้ เพื่อเตรียมตัวให้เด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ AEC ในปี พ.ศ. 2558

 

มาสคอต โอริโอ้
วันที่ 06/03/2014  11:09:48 AM ,ผู้เข้าชม : 3269

มาสคอต โอริโอ้

ณ ที่ 6 มีนาคม 2012 ที่ผ่านมา ถือเป็นวันฉลองครบรอบ 100 ปี ของคุกกี้ที่ได้ชื่อว่าขายดีที่สุดในโลกอย่าง"โอริโอ" ที่ถือกำเนิดเมื่อวันเดียวกันนี้ในปี 1912 ที่เป็นช่วงก่อนที่เรือไททานิกจะแล่นออกทะเลและจมลงในที่สุด หลังบริษัท เนชันแนล บิสกิต คอมปานี หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ"นาบิสโก" จำหน่ายแซนวิช คุกกี้ ที่ร้านค้าปลีก "S.C. Thuesen" ที่เมืองโฮโบเกน รัฐนิวเจอร์ซี

มาสคอต ไทยพาณิชย์
วันที่ 04/03/2014  16:42:53 PM ,ผู้เข้าชม : 3234

มาสคอต ตู้เอทีเอ็ม ไทยพาณิชย์

ประวัติศาสตร์หน้าแรกของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งนับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของชาวสยามนั้น เริ่มต้นขึ้นในนาม "บุคคลัภย์" (Book Club) โดย พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ซึ่งขณะนั้นทรง ดำรงตำแหน่งเสนาบดี กระทรวง พระคลังมหาสมบัติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะให้มีสถาบัน การเงินของสยาม เป็นฐานรองรับการเติบโตทางด้าน เศรษฐกิจการเงินของประเทศ จากการที่โลกตะวันตกได้ ขยายเส้นทางการค้าทางทะเลมาสู่ดินแดนสยามเป็นอย่างมาก ในยุคนั้น ในขั้นแรกจึงทรงริเริ่มดำเนินกิจการธนาคาร พาณิชย์เป็นการ ทดลองในนาม "บุคคลัภย์" (Book Club)

ต่อมากิจการทดลองประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระบรม ราชานุญาตให้ตั้งเป็นธนาคารในนาม "บริษัท แบงก์สยาม กัมมาจล ทุนจำกัด" (Siam Commercial Bank, Limited) เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2449 ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่นั้นมาและได้ กลายมาเป็น "ต้นแบบธนาคารไทย" โดยริเริ่ม นำระบบ และ แนวคิดของการให้บริการ รับฝากเงินออมทรัพย์ และ บริการ บริการบัญชี กระแสรายวัน (Current Account) ถอนเงิน โดยใช้เช็คมาให้บริการ แก่ประชาชน พร้อมทั้งจัดตั้งสาขาขึ้น ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ธนาคารยังมี ส่วนร่วม ในการก่อกำเนิดและวางรากฐานสหกรณ์การเกษตร ของประเทศ

[Go to top]