ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletเช่าชุดมาสคอต รายวัน
bulletมาสคอต ส่งออก
bulletมาสคอต ทหาร ตำรวจ
bulletมาสคอต เซฟตี้ กู้ภัย
bulletมาสคอต หมอ และ พยาบาล
bulletมาสคอต คน
bulletมาสคอต ผลิตภัณฑ์
bulletมาสคอต สัตว์
bulletมาสคอต หุ่นยนต์
bulletมาสคอต ทีมฟุตบอล
bulletมาสคอต นักเรียน นักศึกษา
bulletหุ่นไฟเบอร์กลาส
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 1
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 2
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 3
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 4
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 5
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 6
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 7
bulletมาสคอต ผลงานชุดที่ 8
bulletสัมภาษณ์ รายการทีวีต่าง ๆ
bulletคลิป มาสคอต
bulletวิธีใส่ชุด มาสคอต
dot
รับทำมาสคอต ชุดมาสคอตเช่า สื่อต่าง ๆ
dot
เกียรติบัตร ร้านค้าออนไลน์ดีเด่น
   แนะนำชุดมาสคอต ใหม่ ๆ  ผลงานการผลิตล่าสุด อัพเดทใหม่ทุกวัน พร้อมประวัติความเป็นมาของตัวมาสคอต

สนใจผลิตตัวมาสคอต ติดต่อได้ที่

    โทร. 02-904-6706 , 092-590-5559, 095-526-1595    Email: mascotthai@gmail.com

 ผลงานสั่งทำมาสคอต  ไม่มีให้เช่า หากต้องการเช่า คลิ๊ก ชุดมาสคอตเช่า

 


มาสคอต แดรี่ควีน
วันที่ 28/11/2013  19:34:18 PM ,ผู้เข้าชม : 3098

มาสคอต ชุดมาสคอตแดรี่ควีน

กว่า 60 ปีมาแล้ว ที่คนอเมริกันหลงใหลในสินค้าแสนอร่อยของ แดรี่ควีน นับแต่ร้านแดรี่ควีนร้านแรก เปิดที่เมือง โจเล็ท มลรัฐอิลินอย ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1940 โดย เจ เอฟ แมคคูลูจ เขาพบว่า ไอศกรีมจะมีรสชาดอร่อยขึ้นถ้าทำให้นุ่ม โดยการผลิตใหม่สดจากเครื่อง ไม่แข็งเหมือนไอศกรีมแช่แข็งทั่วไป และจากสัญลักษณ์อันโดดเด่น ไอศกรีมโคนบอลกลม หัวรูปตัวดี ทำให้แดรี่ควีนมีเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร เจ เอฟ แมคคูลูจ ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชินีของธุรกิจผลิตภัณฑ์นม” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ Dairy Queen

 

มาสคอต นักดับเพลิง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 21/11/2013  11:00:16 AM ,ผู้เข้าชม : 3797

มาสคอต นักดับเพลิง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประเทศไทย ได้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กล่าวคือ ในรัชสมัยพระราชาธิราช ประมาณ พ.ศ. 2057 – 2071 ได้จัดให้มีหมู่เวรยามรักษาการณ์ระวังภัย มีทั้งการสอดแนมระวังผู้ที่มารุกราน การก่อวินาศกรรม และวางเพลิงเผาเมือง ประจักษ์พยานที่เห็นได้อย่างชัดเจน ก็คือ การตั้งหอกลอง ขึ้นภายในกำแพงพระนคร สูงประมาณ 1 เส้น หอกลองที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น มีอยู่ 3 ชนิด คือ
 
1. กองมหาฤกษ์ ใช้ตีเมื่อเวลามีข้าศึกหรือเกิดจลาจล มีขบถขึ้นกลางเมือง
2. กลองพระมหาระงับดับเพลิง ใช้ตีเมื่อเวลาไฟไหม้ในกำแพงเมืองให้ตี 3 รา ไหม้นอกกำแพงเมืองพนักงานจะตีกลองเป็นจังหวะสม่ำเสมอไปจนกว่าไฟจะดับ
3. กลองพระทีพาราตรี ใช้ตีบอกเวลาย่ำรุ่งและย่ำค่ำ
 
กลองทั้ง 3 ชนิดนี้ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้เปลี่ยนเสียใหม่เป็นกลองนำพระสุริยศรี กลองอัคคีพินาศ และกลองพิฆาตไพรี  เพิ่งมาเลิกใช้กลองในสมัยรัชกาลที่ 5 นี่เอง
 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ร.ศ.124 (พ.ศ.2456) จอมพลพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงนครชัยศรีสุระเดช  ขณะ นั้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการกรมยุทธนาธิการ  ได้กราบบังคมทูลถวายรายงาน จัดวิธีการปกครอง และระเบียบการทหารบกใหม่ต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ว่าจะต้องจัดตั้งขึ้นเป็นแผนกหนึ่งกรมหนึ่งต่างหากฝึกหัดคน ได้เฉพาะหน้าที่ให้คล่องแคล่วและมีหน้าที่เฉพาะการดับเพลิง และเตรียมการ การดับเพลิงนั้นจะต้องแยกกันเป็นกองร้อยไปประจำในตำบลต่างๆ อีกชั้นหนึ่งจึงจะได้ผลจริง คุณมีมากคุ้มกับพระราชทรัพย์ที่จะเสียในการตั้ง “กรมดับเพลิง” นี้ โดยแท้การดับเพลิงนี้จะอยู่ในกระทรวงนครบาล หรือในการปกครองทหารนั้นแล้วแต่จะทรงพระราชดำริเห็นสมควรแต่ถ้าหากอยู่ในปกครองทหารแล้วจะเป็นเหตุให้นานาประเทศสังเกตงบประมาณทหารมากขึ้น และเข้าใจผิดไปเพราะการทั้งนี้ย่อมไม่ใช่เป็นหน้าที่ของทหาร ตามสมมติเจ้าใจในเมืองต่างประเทศการที่กราบบังคมทูลพระกรุณาเช่นนี้ หาได้คิดหลีกเลี่ยงหน้าที่โดยประการใดประการหนึ่งไม่เห็นแก่ประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น แม้มี “กรมดับเพลิง” เช่นนี้แล้ว เมื่อเกิดเพลิงใหญ่ทหารก็จำใจต้องไปช่วยอยู่เช่นเดิมนั่นเอง แต่ได้กำลังของ “กรมดับเพลิง”  นี้เป็นผู้อำนวยการและวางแผน

จากเหตุผลดังกล่าว เมื่อได้มีการจัดการทหารมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้น  พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง  จึงได้ทรงพระกรุณา  โปรดเกล้าฯ ให้แยกหน้าที่การดับเพลิงจากฝ่ายทหารให้มาขึ้นกับ “กรมตระเวน” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “กรมตำรวจนครบาล” มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและดับไฟอย่างเต็มที่ ในสมัยที่กิจการดับเพลิงได้โอนมาขึ้นอยู่กับกรมตำรวจนี้ ตามหลักฐาน ปรากฏว่าในปี พ.ศ.2451 พ่อค้าประชาชนได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์ซื้อรถดับเพลิงให้แก่กรมตำรวจ 1 คัน และนับว่าเป็นรถดับเพลิงคันแรกที่มีอยู่ในกรมตำรวจ จน กระทั่งปี พ.ศ.2474 กรมตำรวจมีรถดับเพลิง 5 คัน เรือดับเพลิง 1 ลำ ซึ่งนับว่าเป็นระยะที่กรมตำรวจมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ทันสมัยขึ้น อำนาจหน้าที่ในการดับเพลิงจึงตกมาเป็นของตำรวจโดยสมบูรณ์ ทหารและบริษัทฯ ที่เคยดำเนินการช่วยเหลืออยู่ก็เลิกล้มไป
 
ถึงแม้ว่ากรมตำรวจจะมีอุปกรณ์ในการดับเพลิงที่ทันสมัยขึ้นก็ตาม  แต่การปฏิบัติงานก็หาบรรลุตามเป้า หมายเท่าที่ควร ปรากฏว่าสถิติเพลิงไหม้และความเสียหายมีประมาณสูงขึ้น เพราะยังขัดข้องอยู่ที่จำนวนเจ้าหน้าที่และการติดต่อสื่อสาร
 
นับวันที่ประเทศไทย ได้เปลี่ยนการปกครอง รัฐบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจการดับเพลิงเป็นงานที่ต้องเร่งปรับปรุงเป็นเรื่องด่วน และถือว่าอัคคีภัยเป็นภัยที่ร้ายแรงของประชาชน ที่ควรได้รับความคุ้มครองโดยเร็วที่ สุด จึงได้ตรวจตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มกฎหมายลักษณะอาญาพุทธศักราช 2475 เพิ่มโทษผู้ทุจริตวางเพลิงให้มากขึ้น โดยมีโทษอย่างแรงที่สุด ถึงการประหารชีวิต ต่อมาคณะรัฐประหารได้จัดตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนคณะรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนฝ่ายทหารและผู้แทนฝ่ายตำรวจ เพื่อพิจารณาทางแก้ไขกิจการดับเพลิงที่ปฏิบัติไม่ได้ผลได้ตามเป้าหมายในขณะนั้นผลการพิจารณาหารือของกรรมการชุดนี้ มีความเห็นว่าควรจะจัดตั้งกองดับเพลิงอาชีพหรือประจำขึ้น อย่างที่นานาประเทศปฏิบัติกัน แต่เนื่องจากทางตำรวจยังขาดกำลังคนและงบประมาณ กระทรวงกลาโหม จึงได้สั่งโอนเงินเดือนและกำลังคนมาขึ้นกับกรมตำรวจ โดยจัดรวบรวมหน่วยดับเพลิงที่กระจัดกระจายกันอยู่ มาเข้าเป็นแผนกหนึ่ง ในความรับผิดชอบของหัวหน้าแผนกดับเพลิง ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ
 
ในปี พ.ศ. 2480 ด้วยเหตุผลบางประการ กรมตำรวจได้จัดรูปส่วนราชการใหม่จึงเป็นผลให้ต้องโอนกิจ การบุคคลในแผนกดับเพลิง ไปสังกัดอยู่กับเทศบาลนครกรุงเทพฯ บรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปลี่ยนฐานะไปเป็นพนักงานเทศบาล มีสิทธิและหน้าที่ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลสืบไป
 
แม้หน่วยดับเพลิง จะได้จัดตั้งขึ้นเป็นปึกแผ่นแล้วในสมัยนั้น แต่เหตุการณ์และอุปสรรคหลายประการ ไม่สามารถช่วยกิจการดับเพลิง ให้วิวัฒนาการไปตามสมควร เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ได้รับการเอาใจใส่สมัยแรกๆ ต้องประสบปัญหานานับประการ ยิ่งกว่านั้นสถานการณ์สงคราม ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องปฏิบัติงานอย่างหนัก เจ้าหน้าที่ที่ได้ออกปฏิบัติงานจนเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บไม่เคยรับค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จพิเศษแต่อย่างใดเลย
กิจการดับเพลิงในสมัยวิวัฒนาการ
 
บทเรียนที่ได้ประสบทั้งในยามปกติ จลาจล และสถานการณ์สงคราม ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกิดความอดทน ความมานะบากบั่นและหาทางปรับปรุงตนเอง ให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยยึดถืออุดมคติในการทำงานเพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของประชาชนและประเทศชาติในปีพ.ศ. 2496 กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ด้านนี้อย่างมาก จึงได้สั่งโอนกิจการดับเพลิงจังหวัดพระนคร – ธนบุรี กลับเข้ามาขึ้นสังกัดกรมตำรวจ ตามเดิม โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีฐานะเป็นกองกำกับการ ในกองสวัสดิภาพประชาชน เรียกว่า “กองกำกับการดับเพลิง” แบ่งส่วนราชการ เป็น 4 แผนก คือ
มาสคอตทหารม้า
วันที่ 31/10/2013  14:36:48 PM ,ผู้เข้าชม : 3229

 

 

มาสคอต ทหารม้า ม.พัน 11 รอ.

 

มาสคอต เซเว่น อีเลฟเว่น
วันที่ 30/10/2013  06:30:54 AM ,ผู้เข้าชม : 5233

มาสคอต ซีพี

 

 มาสคอต เซเว่น อีเลฟเว่น 

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 

 

       บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) จาก 7-Eleven, Inc. ให้ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใต้สัญญา Area License Agreement ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 และได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์

 

 

       ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศรวม 6,822 สาขา โดยเป็นร้านในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3,177 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 47) เป็นร้านในต่างจังหวัด 3,645 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 53) เมื่อแบ่งตามประเภทของร้านพบว่า มีร้านสาขาบริษัท 2,984 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 44) ส่วนที่เหลือเป็นร้านแฟรนไชส์ 3,320 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 48) และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 518 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 8) ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร้าน 7-Eleven เฉลี่ยวันละ 8.3 ล้านคน

 

มาสคอต ยางรถยนต์ แม๊กซิส
วันที่ 30/09/2013  15:01:52 PM ,ผู้เข้าชม : 3277

มาสคอต แม๊กซิส

มาสคอต ยางรถยนต์ แม๊กซิส

มาสคอต เท็ดดี้ ไอส์แลนด์
วันที่ 30/09/2013  14:38:45 PM ,ผู้เข้าชม : 4645

 

 

มาสคอต หมี พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี เทดดี้ไอส์แลนด์ พัทยา

 

 

 

มาสคอต กีฬาอนุบาลหรรษา ครั้งที่ 4
วันที่ 18/07/2013  10:27:40 AM ,ผู้เข้าชม : 3248

มาสคอต กีฬาอนุบาล หรรษา ครั้งที่ 4

 เทศบาลนครนครราชสีมา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลหรรษา ครั้งที่ 4 "มหัศจรรย์พลังจิ๋ว" ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา 

 

 

มาสคอต จีที โกลด์ บูลเลี่ยน
วันที่ 23/05/2013  15:41:45 PM ,ผู้เข้าชม : 2972
มาสคอต

 

มาสคอต บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

บริษัท จีทีโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มห้างทอง 8 ห้างทองชั้นนำ ผู้มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการผลิต และค้าทองคำแท่ง และรูปพรรณด้วยประสบการณ์ดำเนินงานมาเป็นเวลามากกว่า 50  ปี

 

มาสคอตแมว โออิชิ เนะโกะ
วันที่ 04/05/2013  09:14:49 AM ,ผู้เข้าชม : 4970

มาสคอต-โออิชิ

มาสคอตแมวกวัก เนะโกะ สัญลักษณ์ของชาเขียวโออิชิ กรีนที

โออิชิ กรีนที มีชา เขียวสดแท้ 100% เขียวทั้งหมด 5 รสชาติ ได้แก่ รสต้นตำรับ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว รสไม่มีน้ำตาล รสข้าวญี่ปุ่น และ CG slim 300 ซึ่งเป็นชา เขียวที่มีปริมาณคาเทชินเข้มข้นมากกว่าชาปกติถึง 3 เท่า ซึ่งสารคาเทชินมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด ต่อต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้เรายังมีการคิดค้นและพัฒนาในเรื่องของรสชาติให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกบริโภคตามความต้องการ

 

 

มาสคอต ไทยพาณิชย์
วันที่ 20/03/2013  16:42:15 PM ,ผู้เข้าชม : 4596

มาสคอต ไทยพาณิชย์

มาสคอต ธนาคารไทยพาณิชย์ Home Loan

ธนาคารไทยพาณิชย์ ผนึกกำลังกลุ่มดีเวลลอปเปอร์ ร่วมขานรับนโยบาย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  จัดโครงการสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 3%

นาน 5 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กู้ซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมใหม่

รีไฟแนนซ์ หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครอบคลุมทุกๆ โครงการ พร้อมเติมเต็ม

สิทธิประโยชน์ด้วยแคมเปญ “SCB Home Loan 555” 

 

 

มาสคอต ทรูมูฟ เอช ไลน์ สติ๊กเกอร์
วันที่ 15/03/2013  11:23:08 AM ,ผู้เข้าชม : 4344

 

มาสคอต ทรู

มาสคอตทรูมูฟ เอช ไลน์ สติกเกอร์

 

 

มาสคอตหมี พีเดียชัวร์
วันที่ 14/03/2013  19:14:20 PM ,ผู้เข้าชม : 3013

 

มาสคอตหมี

มาสคอตหมี นมพีเดียชัวร์ คอมพรีท  และ ซิมิแลค คลับ

 

พีเดียชัวร์คืออาหารสูตรครบถ้วนที่มีสารอาหารครบถ้วนถึง 5 หมู่ ได้สัดส่วนตามที่กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยได้แนะนำให้เด็ก 1-10 ปี ควรได้รับในแต่ละวัน

 

 

มาสคอต น้องพาพัน
วันที่ 02/03/2013  15:21:10 PM ,ผู้เข้าชม : 3422

 

มาสคอตน้องพาพัน

มาสคอต น้องพาพัน  Green Ambassador เว็บ pantip.com

 

 

มาสคอต แบงค์ค็อก มอเตอร์ไบค์ เฟสติวัล 2013
วันที่ 08/02/2013  12:03:34 PM ,ผู้เข้าชม : 3371

 

มาสคอต แบงค์ค็อก มอเตอร์ไบค์ เฟสติวัล 2013 ขยายความมันส์เอาใจคนรัก 2 ล้อ เปิด CentralWorld Live ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมจัดหนักเต็มพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร เตรียมพบกับหลากหลายค่ายรถชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Victory Motorcycle, Honda, Polaris, ZERO Engineering, Stallions, LML และ Tigerการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำหน่ายสินค้าแต่งหล่อสำหรับสิงห์สองล้อรุ่นเล็กรุ่นใหญ่กับมอเตอร์ไซค์คันโปรด การจัดแสดงรถคัสตอมไบค์จาก 3 ค่ายสองล้อยักษ์ใหญ่ Honda, Kawasaki, Suzuki และร่วมรับฟังเรื่องราวดีๆ ในกิจกรรมทอล์คโชว์จากเหล่าคนดัง อาทิ คุณแด็กซ์ บิ๊กแอส คุณพีท ทองเจือ และคุณสุกี้–กมล สุโกศล แคลปป์ พร้อมกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกมากมายตลอด 5 วันเต็ม!!

 

 

มาสคอตเม่น i mobile
วันที่ 06/02/2013  11:47:24 AM ,ผู้เข้าชม : 3224

 

 

มาสคอต เม่น I-Mobile

 

 

[Go to top]